5 punts per una gestió pública i democràtica de l’aigua

Des de la Taula de l’Aigua de Vilamajor presenten el document “5 punts per una gestió pública i democràtica de l’aigua” i recullen signatures d’entitats i veïns/es del poble que el vulguin recolzar.

Des de l’Ateneu ja hem signat! I tu? Signa aquí. El podeu llegir a continuació:

Els 5 punts per una gestió pública i democràtica de l’aigua

DEFENSEM LA NOSTRA AIGUA I EL NOSTRE POBLE

Des de 2010 al sud d’Europa estem immersos en un procés d’implementació de polítiques d’austeritat, un eufemisme utilitzat per les elits per tal d’anar minimitzant i suprimint l’Estat del benestar (assistència sanitària universal, educació pública, pensions de jubilació, prestacions per desocupació, etcètera). Aquesta onada de retallades va acompanyada de privatitzacions aconseguint diners a curt termini però integrant la lògica del benefici empresarial en serveis essencials per a la vida. Alguns exemples són Telefònica, Red Elèctrica de España, i més recentment Aigües Ter Llobregat, Consorcis de Sanitat Pública…

Aquestes privatitzacions posen en perill l’accés universal de béns bàsics a la població amb dades esfereïdores com: Un 20% de les famílies tenen problemes per pagar l’aigua i el 2014, a Catalunya 120.000 persones es van veure privades d’aquest recurs vital reconegut per l’ONU com un dret humà des del 20101.

Aquestes onades privatitzadores venen precedides per altres processos de despossessió de la població de béns que els hi eren propis. Antigament en molts llocs, l’aigua, part de les pastures, alguns molins, etc. eren propietat comunal i era el comú dels veïns d’un indret els que prenien les decisions col·lectivament sobre la gestió i manteniment d’aquests2.

Degut a la importància vital que és el servei de l’aigua i la situació d’emergència social en la que ens trobem diem:

1. 
Volem que la gestió de l’aigua a Vilamajor sigui sense ànim de lucre.

2. Volem una gestió de l’aigua on el veïnat pugui decidir. Per això proposem un procés participatiu tant per decidir el model concret com per poder decidir en els aspectes estratègics en la gestió posterior*, i treballar per un model de gestió de l’aigua a Vilamajor sostenible tenint en compte els impactes en el medi.

3. Que tota la informació sobre la gestió de l’aigua de Vilamajor estigui disponible en qualsevol moment pel veïnat (Com marca la llei de transparència 19/2014).

4. Que l’Ajuntament s’impliqui en el procés d’informació veïnal sobre els diferents models de gestió de l’aigua, així com en la creació d’un òrgan que possibiliti la participació dels veïns i veïnes en les decisions.

5. Que cap família es quedi sense aigua per situacions de pobresa.

EXIGIM:

A l’Ajuntament que no renovi la concessió ni obri cap licitació i que comenci quan abans millor a dissenyar amb la Taula de l’Aigua els processos participatius necessaris per a una gestió pública, transparent, democràtica i participativa.

ENS COMPROMETEM:

A treballar plegats perquè l’aigua sigui un bé comú i no estigui dintre de lògiques mercantils, a treballar perquè la gestió sigui veïnal i tothom pugui accedir-hi.

* Procés participatiu:

1) impulsat per la Taula de l’Aigua de Vilamajor i les entitats que hi donen suport amb col·laboració de l’Ajuntament.

2) Temps de procés un any mínim.

3) Promoure que la decisió impliqui una responsabilització del veïnat en informar-se i debatre.

NOTES:

1 http://www.aiguaesvida.org/wp-content/uploads/2015/05/150507-Informe-talls.pdf
2 http://www.elcomu.cat

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *